GREATWALL : 宣大山西三镇图说·卷3·山西冀宁道辖(山西省城)图说

首页 :: 索引 :: 修订历史 :: 最新评论 :: 待建页面 :: 登陆/注册 你好,54.210.223.150
宣大山西三镇图说 -〉卷之三
读者注意,本页中的内容尚未整理完毕。

山西冀宁道辖(山西省城)图说
山西省城图说
  本城肇自宋兴国七年,建筑偏于西南,我国趄洪武九年展筑 东南北三面,环用砖包,周二十四里,高三丈六尺.内晋藩及巡抚,布,按,都三司及府,卫,县同城,各署分列.嘉靖二十三年以北虏凭凌晨赊,始设太原营参将一员以资捍御.总计各营,司,卫见在官军八千四百一址员名,马骡子二千一百六十二匹头.不近虏巢,未分边隘,惟设火路墩三十六座.城即古并州,居天下之脊,为河朔咽喉外藉大同以为藩篱,内恃三关以为锁钥,盖西北一大都会也.参将驻扎省城,步军分发就近州县堡寨防守,马军赴永宁州等处防河,无事参将在省城操练,有事督兵随在防御,每遇冬月冰结,发御冬司官军赴保德等处防河,次年二月冰解始回.本地水深土厚,人性多坚刚勤俭,有唐尧遗风,近亦渐以浇薄,年来矿税播虐,民不堪命.治内攘外均当加之意焉.


上一页 返回目录 下一页
 
当前页面没有留言. [显示留言板]